ЗУ-Каталог-2023 вибіркових навчальних дисциплін / GU-Catalogue-2023 elective courses

Загальноуніверситетський каталог (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / General university catalogue (GU-Catalogue) elective courses in general training cycle of bachelor's educational programs

Скачати ЗУ-Каталог-2023 / Download GU-Catalogue-2023

ЗУ-Каталог містить анотований перелік вибіркових дисциплін, спрямованих на формування soft skills / GU-Catalogue contains an elective courses annotated list aimed at soft skills developing

Студенти мають обрати 1 дисципліну з переліку дисциплін різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку та 1 дисципліну з переліку дисциплін, спрямованих на розвиток особистісного потенціалу / Students must choose 1 course from the list of courses of multidisciplinary activities and institutional development and 1 course from the list of personal potential development courses

Дисципліни різногалузевого спрямування та з інституціонального розвитку / Courses of multidisciplinary activities and institutional development:

Дисципліни, спрямовані на розвиток особистісного потенціалу  / Personal potential development courses: 

Скачати оригінали документів