Департамент організації освітнього процесу

Департамент організації освітнього процесу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Керівництво Департаментом організації освітнього процесу здійснює Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 • Формування політики КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо освітньої діяльності й підтримання корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей та ін.
 • Планування, організація й контроль освітнього процесу на всіх рівнях вищої освіти за всіма формами навчання відповідно до ліцензійних вимог.
 • Забезпечення аналізу нормативних документів (зокрема європейських) стосовно змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу та розробка рекомендацій щодо механізмів запровадження відповідних вимог до освітньої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Вивчення й узагальнення досвіду методичної роботи в закладах вищої освіти України та інших країнах і впровадження кращих ідей у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація й контроль проведення випускної атестації студентів всіх рівнів і форм навчання.
 • Забезпечення загальної організації, координація й контроль випускових кафедр факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно проведення практик студентів на підставі договорів із підприємствами та організаціями, установами.
 • Розроблення методичних рекомендацій щодо організації й методичного забезпечення освітнього процесу як загалом, так і окремих навчальних дисциплін. Аналіз результатів зворотнього зв'язку від здобувачІв вищої освіти стосовно якості викладання.
 • Організація взаємодії науково-педагогічних працівників із наукоємними й високотехнологічними інституціями, міжнародними установами та урядовими організаціями з метою підвищення кваліфікації викладачів, створення й запровадження нових можливостей для науково-практичної підготовки студентів і аспірантів.
 • Запровадження новітніх форм навчання й контролю за досягненням навчальних результатів.
 • Організація спільних (включно з міжнародними) заходів для підвищення якості науково-практичної підготовки здобувачів вищої освіти й науково-педагогічних працівників на основі новітніх освітніх технологій та моделей освіти.
 • Участь в організації проведення заходів із прийому на навчання за всіма формами й рівнями вищої освіти.
 • Організація своєчасного внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) й надання інформації для Електронного кампусу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація, контроль і аналіз звітування здобувачів освіти щодо виконання індивідуальних планів.
 • Аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу й напрацювання пропозицій щодо його покращення.
 • Розробка пропозицій щодо правил грифування навчальних видань і проведення експертизи відповідності навчальних видань, підготовлених до друку, напрацьованим критеріям. Організація роботи Експертної ради з навчальних видань.
 • За результатами моніторингу, виконаного департаментом якості освітнього процесу, розробка рекомендацій кафедрам і групам щодо забезпечення освітніх програм задля покращення якості освіти.
 • Надання у відкритий доступ і на запити установ, організацій, підприємств чи підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського статистичної інформації стосовно освітнього процесу.
 • Організація співпраці з органами студентського самоврядування, профспілковими товариствами здобувачів вищої освіти, науковими та іншими студентськими організаціями.

До організаційної структури департаменту належать:

У підпорядуванні керівника ДООП знаходяться структурні підрозділи:

Співробітники

Мельниченко Анатолій Анатолійович
Проректор з навчальної роботи,
кандидат філософських наук, професор
т. +38(044)  204-84-50; м.207
melnichenko@kpi.ua

Махновець Євгенія Вікторівна
Помічник проректора з навчальної роботи
т. +38(044) 204-85-82, м.356
e.makhnovets@kpi.ua