Департамент навчально-виховної роботи

Департамент навчально-виховної роботи координує та контролює роботу структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, що стосується питань навчально-виховної діяльності, а також питань етичного, естетичного, спортивного, культурного та правового виховання, забезпечення необхідних умов для навчання та відпочинку здобувачів вищої освіти.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

 • Формування у здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського патріотичних почуттів, національної свідомості та гідності, забезпечення захисту прав та соціальних гарантій відповідно до функцій закладу вищої освіти.
 • Контроль за діяльністю інститутів і факультетів з питань навчально- виховної діяльності, а саме: за дотриманням здобувачами вищої освіти встановлених термінів складання контрольних заходів і проходження державної атестації, результатів навчання, відвідування занять, дотримання дисципліни здобувачами вищої освіти, відрахування, поновлення, переведення, дисциплінарні правопорушення та їх профілактика, заохочення кращих здобувачів вищої освіти за здобутки у навчальній, науковій та громадській роботі, відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, пільгового кредитування .
 • Забезпечення дотримання чинного законодавства в питаннях призначення стипендії здобувачам вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також виплат, передбачених здобувачам вищої освіти, які відносяться до пільгових категорій громадян.
 • Сприяння інтеграційному процесу та впровадженню європейських норм і стандартів у навчальний процес через розвиток міжнародного співробітництва в освітній сфері шляхом запровадження програм академічної мобільності для здобувачів вищої освіти та працівників.
 • Контроль за дотриманням нормативно-правових актів КПІ ім. Ігоря Сікорського у питаннях участі здобувачів вищої освіти у програмах академічної мобільності. 27. Координація програм академічної мобільності.
 • Сприяння в організації роботи з професійного розвитку та адаптації здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація | інформаційно-рекламної | роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на національному, районному та міському рівнях | у сфері сприяння працевлаштуванню | та | підвищенню конкурентоспроможності випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського на ринку праці.
 • Сприяння активізації взаємодії КПІ ім.Ігоря Сікорського з роботодавцями і забезпеченню здобувачів вищої освіти першим місцем роботи за фахом шляхом підтримки запровадження і реалізації програм дуального навчання.
 • Здійснення професійної орієнтації серед учнівської молоді з метою виявлення їх здібностей та обдарувань для подальшого навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та співпраця з Київською Малою академією наук.
 • Сприяння розвитку студентського самоврядування.
 • Взаємодія зі студентськими організаціями, студентськими низовими ініціативами. 2.14. Забезпечення інформаційної підтримки університетських заходів В КПІ ім. Ігоря Сікорського.

До організаційної структури департаменту належать:


        

Співробітники

Семінська Наталія Валеріївна
Проректор з навчально-виховної роботи: кандидат технічних наук, доцент 
Приймальна: 03056, м. Київ, вул. Брайчевського, 5а, корпус 31, кімн. 1-04
Години прийому: п’ятниця з 14.00 до 16.00
тел.: 204-80-01,
dnvr@kpi.ua