Департамент навчальної роботи

перший корпусДепартамент навчальної роботи є основним структурним підрозділом КПІ ім. Ігоря Сікорського, який забезпечує реалізацію цілей освітньої діяльності університету:

  •  забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб економіки, науки та освіти;
  •  здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального процесу в університеті відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки;
  • забезпечення особистого розвитку і творчої самореалізації кожного студента, формування здатності навчатися упродовж життя,
  • перепідготовка і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів.

Функції департаменту

  •  координація заходів щодо формування якісного контингенту студентів;
  •  контроль за забезпеченням адекватності змісту освіти вимогам системи праці;
  •  здійснення заходів із формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб'єктно-діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та діагностичності;
  •  забезпечення формування вузівської компоненти державних стандартів вищої освіти з урахуванням традицій наукових шкіл університету, потреб галузі та запитів студентів;
  •  гнучке формування номенклатури напрямів, спеціальностей та спеціалізацій адекватно змінам ринкових умов;
  •  оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень.
Співробітники

 

Якименко Юрій Іванович
Перший проректор
т. 236-20-82, т. 204-96-34, ф. 236-79-20, м. 201
yiy@kpi.ua

Малафєєва Катерина Юріївна
інженер I категорії (помічник проректора)
т. 236-20-82, т. 204-96-34, м. 203
yiy@kpi.ua