Складно-координаційні види спорту

  • спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут
  • аеробіка: спортивна, танцювальна, тренінг силового спрямування 
  • фітнес-мікс: шейпінг, пілатес, фітбол, скіпінг, стретчинг
  • туризм та скелелазіння
  • заняття у спеціальних медичних групах для студентів з інвалідністю  та відхиленнями у стані здоров’я 

Кафедра, яка забезпечує викладання

Технологій оздоровлення і спорту ФБМІ

Можливі обмеження

Не більше 15 студентів на викладача в навчальній групі

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Спеціальності, для яких адаптована дисципліна

Для всіх спеціальностей

Курс, семестр

2 курс, осінній або весняний семестр

Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи

2 кредити ЄКТС – 60 годин

аудиторні заняття: лекції – 0 годин, практичні – 36 годин,

самостійна робота –24 години

Мова викладання

Українська

Вимоги до початку вивчення дисципліни

Належність за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичних груп.

Що буде вивчатися

Основні положення щодо організації та проведення занять зі спортивної гімнастики, акробатики, стрибків на батуті, хореографії, воркауту; аеробіки: спортивної, танцювальної, тренінгу силового спрямування; фітнес-міксу: шейпінгу, пілатесу, фітболу, скіпінгу, стретчингу; туризму та скелелазіння, занять у спеціальних медичних групах (для студентів з інвалідністю та відхиленнями у стані здоров’я)

Чому це цікаво / треба вивчати

Існує необхідність формування у студентів здатностей підтримувати на достатньому рівні стан фізичного та психічного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Чому можна навчитися

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Складно-координаційні види спорту» студенти зможуть використовувати засоби спортивної гімнастики, акробатики, стрибків на батуті, хореографії, воркауту; аеробіки: спортивної, танцювальної, тренінгу силового спрямування; фітнес-міксу: шейпінгу, пілатесу, фітболу, скіпінгу, стретчингу; туризму та скелелазіння з метою підвищення фізичної та розумової працездатності, розвитку фізичних якостей; зможуть навчитися здійснювати контроль та самоконтроль за функціональним станом організму.

Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями

Формуються компетентності з використання набутих навичок зі спортивної гімнастики, акробатики, стрибків на батуті, хореографії, воркауту; аеробіки: спортивної, танцювальної, тренінгу силового спрямування; фітнес-міксу: шейпінгу, пілатесу, фітболу, скіпінгу, стретчингу; туризму та скелелазіння з метою активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Інформаційне забезпечення дисципліни

Навчальні посібники, методичні рекомендації

Семестровий контроль

Залік