Освітні програми

Виберіть спеціальність:

011 Освітні, педагогічні науки
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
091 Біологія та біохімія (091 Біологія)
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека)
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)
173 Авіоніка
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології)
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)
176 Мікро- та наносистемна техніка (153 Мікро- та наносистемна техніка)
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
186 Видавництво та поліграфія
227 Терапія та реабілітація (227 Фізична терапія, ерготерапія)
231 Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування