172 Телекомунікації та радіотехніка

  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти