172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти