Радіотехнічні комп'ютеризовані системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Technical Computerised Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57920 (49227)

Підготовку за освітньою програмою проводить