Радіотехнічні комп'ютеризовані системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Technical Computerised Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49227

Підготовку за освітньою програмою проводить