Інформаційно-комунікаційні технології

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57914 (8266)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін