Інформаційно-комунікаційні технології

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57914 (8266)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін