Системи електронних комунікацій та Інтернету речей

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems of Electronic Communications and the Internet of Things

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57923 (53274)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін