Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Radioengineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49261

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
Описи освітньої програми
набір припинено