Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Telecommunications and Radio Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46365