Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Telecommunications and Radio Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57927 (46365)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін