Інформаційно-комунікаційні технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57913 (7066)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)