Інженерія та програмування інфокомунікацій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering and Programming Infocommunications
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57904 (28672)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін