Системи та мережі електронних комунікацій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Communication Systems and Networks
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49226

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено