Радіоелектронна інженерія

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Electronic Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57919 (53272)