Радіотехнічні інформаційні технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Radio engineering information technology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 6842
Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено