Інженерія інноваційних інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering of Innovative Information and Telecommunication Technologies and Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57899 (53273)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін