Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Radioengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57910 (49228)

Підготовку за освітньою програмою проводить