Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information and Communication Radioengineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49228

Підготовку за освітньою програмою проводить