Системи та мережі електронних комунікацій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electronic Communication Systems and Networks

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49256

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Описи освітньої програми
набір припинено