Системи електронних комунікацій та Інтернету речей

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems of Electronic Communications and the Internet of Things

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57924 (53275)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін