Радіосистемна інженерія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Systems Engineering

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7350

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
набір припинено