Радіотехнічні комп'ютеризовані системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Technical Computerised Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57922 (49258)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Підготовку за освітньою програмою проводить