Радіотехнічні комп'ютеризовані системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Radio Technical Computerised Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57922 (49258)

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін