Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Information-Computing Means of Radio Electronic Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 57918 (28678)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)