Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Intelligent Technologies of Radioelectronic Equipment

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49263

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

Підготовку за освітньою програмою проводить
Описи освітньої програми
набір припинено