Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Електронні комунікації та радіотехніка (172 Телекомунікації та радіотехніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information-Computing Means of Radio Electronic Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО:
57916 (28677)

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)