Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information-Computing Means of Radio Electronic Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28677