141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти