141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти