Системи забезпечення споживачів електричною енергією

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою:
Electric Power Distribution Systems Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28726

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін