Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electrotechnical Devices and Electrotechnological Complexes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28592

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін