Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою:
Alternative and Renewable Sources of Energy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31201