Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Electromechanical Automation Systems, Electrical Drive and Electromobility

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28596

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін