Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Alternative and Renewable Sources of Energy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 7832