Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Energy Management, Electricity Supply and Engineering of Electrotechnical Complexes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53258

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін