Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering of Intelligent Electrotechnical and Mechatronic Complexes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49242

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)