Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electrotechnical Devices and Electrotechnological Complexes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28591

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)