Електроенергетика та електромеханіка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electrical Power Engineering and Electromechanics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53257

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін