Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering of Automated Electrotechnical Complexes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18541
Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено