Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electromechanical Automation Systems, Electrical Drive and Electromobility

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31195

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено