Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Energy Management and Energy Efficient Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31120

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено