Управління, захист та автоматизація енергосистем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Control, Protection and Automation of Electric Power System

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31197

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено