Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Electric Power Engineering, Electrotechnics and Electromechanics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46355

Освітню програму акредитовано з визначенням "зразкова"

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)