Електромеханічні системи автоматизації, електропривод та електромобільність

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Electromechanical Automation Systems, Electrical Drive and Electromobility

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28595

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)