175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

  • Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти