Інформаційні вимірювальні технології

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Information Measuring Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58762 (49224)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)