Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Information Measuring Systems and Technologies in Instrument Making

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28630

Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

Описи освітньої програми
набір припинено