Інформаційні вимірювальні технології та системи

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Information measuring technologies and systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8649

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено