Інформаційні вимірювальні технології

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information measuring technologies
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49250