Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Metrology and Information-Measuring Technology

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 58800 (46360)

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)