Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Information Measuring Technologies for Ecological Safety

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31169

Набір за освітньою програмою припинено з 2021 року

набір припинено