Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
175 Інформаційно-вимірювальні технології (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Information measuring systems and technologies in instrument making

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28631

Набір за освітньою програмою припинено з 2020 року

Описи освітньої програми
набір припинено